"Turan" туралы

Turan Қазақстандық бренді бірегей табиғи артезиан ауыз суының негізінде жасалған. Бренд атауы ҚР бас курорттанушысы, академик, м.ғ.д. Б.Әбдікәрімовтің ұсынысымен қазіргі Қазақстан жеріндегі темір ғасырының кезінде өмір сүрген құдiреттi бекзаттық ірі мемлекеттің атына қойылған.